Naši lékaři

MUDr. Hassan Mezian:

mezian.jpg

MUDr. Hassan Mezian absolvoval v roce 1975 Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a 1. atestaci složil v roce 1981. V roce 1986 úspěšně složil 2. nástavbovou atestaci z léčebné rehabilitace. V roce 2010 získal euroatestaci z fyzikální a rehabilitační medicíny.  Během své praxe zastával pozici vedoucího lékaře a okresního odborníka pro léčebnou rehabilitaci v okrese Litoměřice a mezi lety 1991 až 1999 působil jako primář lůžkového rehabilitačního oddělení Městské nemocnice Litoměřice. Od 1999 až dosud pracuje jako vedoucí lékař našeho nestátního rehabilitačního zařízení. Působí v řadě profesních sdružení a komor. Je členem vedení České lékařské komory okresu Litoměřice, Sdružení ambulantních specialistů a Sdružení zdravotně postižených. Své zkušenosti a praxi získával i na zahraničních stážích a to ve Finsku, Alžírsku, Libyi a Sýrii. Zdravotnictví se velmi aktivně věnoval i jako politik, kdy působil jako člen dozorčí rady Městské nemocnice Litoměřice, člen Zastupitelstva města Litoměřice, radní města Litoměřice, zastupitel Ústeckého kraje, člen sociální a zdravotnické komise Ústeckého kraje a do roku 2018 i jako senátor Parlamentu ČR.

Ve svém volném čase se věnuje především rodině, četbě, hudbě, společenským tancům a práci na zahradě.

MUDr. Libuše Marboeová:

tn_20190214_121705.png

MUDr. Libuše Marboeová absolvovala v roce 1993 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1996 složila atestaci z neurologie 1. st. a v roce 2000 atestovala z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace. Byla primářkou lůžkového oddělení rehabilitace v Městské nemocnici Litoměřice. Během své praxe absolvovala řadu kurzů a především Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch hybné soustavy, Škola zad, Bobath koncept u dospělých pacientů, Svaly a bolest, Kurz v diagnostice a léčení bolestí v oblasti kříže a pánve, Základní kurz akupunktury a je držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů.

 

MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.:

tn_MUDr Kamal Mezian.png

MUDr. Kamal Mezian, Ph.D., absolvoval v roce 2009 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 2014 složil atestaci z rehabilitačního lékařství. V roce 2018 úspěšně dokončil doktorské studium v oboru Biomedicína, Lékařská biofyzika na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a stal se na fakultě odborným asistentem. V současné době působí i na Klinice rehabilitačního lékařství ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde se věnuje vzdělávání mladých lékařů. Je členem výboru Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP, Spolku mladých rehabilitačních lékařů, Ultrasound in PRM – ESPRM Special Interest Scientific Committee a Společnosti myoskeletální medicíny ČLS JEP. Ve své práci se zaměřuje především na sonografická vyšetření pacientů, je autorem řady odborných publikací a pravidelně se účastní mnoha kurzů a kongresů v České republice i zahraničí.

Ve svém volném čase se věnuje fittness, bojovým sportům a cestování.

 MUDr. Radostina Sabotinová:

Foto

Text

MUDr. Karolína Sobotová: 

tn_MUDr. Karolína Sobotová 2.jpg

MUDr. Karolína Sobotová absolvovala v roce 2011 3. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 2014 úspěšně ukončila základní interní kmen v oboru Vnitřní lékařství. Od té doby se aktivně věnuje oboru Rehabilitační a fyzikální medicína, kde se zaměřuje především na sonografická vyšetření pacientů. Absolvovala mnoho kurzů a kongresů, a to v České republice i v zahraničí např. EuromusculusGhent, EuromusculusIX.Milano či OMI seminář Salzburg. Je držitelkou certifikátu akupunktury A1-A3 a B1-B3. Nyní pokračuje v dalším nástavbovém studiu na Karlově univerzitě a jejím školitelem je MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.

Ve svém volném čase se ráda věnuje zimním sportům, cvičení jógy, turistice, cestování a hře na kytaru.

 MUDr. Jan Vacek, Ph.D.:

Foto

Text