Úvodní strana » Služby » Fyzioterapie

Fyzioterapie

Měkké a mobilizační technikymickova facilitace 4

Metoda při léčbě a prevenci poruch pohybového aparátu, při níž uvolňujeme kůži, podkoží, svaly a mobilizujeme kloubní pouzdra, šlachy, vazy a chrupavky. V důsledku přetížení, úrazu, špatnému držení těla či při větší statické zátěži dochází k bolestivým změnám v měkkých tkáních. Součástí této léčby je i strečink a polohová relaxace, během které dochází k uvolnění svalového napětí a snížení bolestivých stavů, odstranění svalové křeče, pomáhá v regeneraci pooperačních stavů, zvětšují kloubní hybnost a odstraňují blokády kloubů.

Mezi používané techniky patří např. míčkování (míčková facilitace): Metoda míčkování byla vyvinuta českou fyzioterapeutkou Zdenou Jebavou a je založena na masáži a terapii speciálními, molitanovými míčky. Metodu používáme pro uvolnění svalů zad, hrudníku, v důsledku špatného držení těla a problémech s vedlejšími nosními dutinami a pomáhá při problémech s dýcháním. Míčkováním dochází k pozitivnímu ovlivnění činnosti vnitřních orgánů, poklesu napětí ve svalech, povzbuzení imunitního systému, lepšímu držení těla, zvětšení kloubního rozsahu.

LTV (kinezioterapie):Kinezioterapie

V našem zařízení využíváme různé koncepty LTV zaměřené na zlepšení zdravotního stavu.

 • ACT – acrální koaktivační terapie
 • SM systém – spirální stabilizace
 • Vojtova metoda pro dospělé
 • Terapie dle Ludmily Mojžíšové
 • Bazální posturální programy – metoda dle J. Čápové
 • McKenzie® koncept
 • Brunkow koncept
 • Senzomotorika

{"ln":"1","id":"17","link":"sluzby/sluzby-fyzioterapeutu/ltv-kinezioterapie","name":"LTV (kinezioterapie)","target":"","content":"​​​​​​​Více informací o kinezioterapii","type":"object"}

 


taping 4

Taping (tejpování)

Léčebná metoda vycházející z myšlenky, že k udržení zdraví je nezbytný pohyb a svalová aktivita. K porušení svalové funkce může dojít z více důvodů, např. po úrazu nebo přetížení. Sval pak ztrácí svoji správnou funkci a dochází buď k jeho oslabení, nebo k jeho zkrácení. Tato nerovnováha pak ovlivňuje celý pohybový vzorec a narušuje správné, tzv. centrované postavení v kloubech. Metoda tejpování zajišťuje rychlou aktivaci ozdravných procesů ve svalech a kloubech, a tím přispívá k obnovení aktivní činnosti v plném rozsahu. Správná funkce svalů přispívá i ke správnému fungování cévního a lymfatického zásobení a lymfotaping působí proti otokům.


ergoterapie 4.jpg

Ergoterapie:

Představuje léčebný obor, který se prostřednictvím smysluplného zaměstnávání snaží o zachování a využití schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u pacientů všech věkových kategorií a různým typem postižení. Podporuje socializaci jedince do běžného života, kdy je jedinec schopný se sám o sebe postarat. Někdy je tato metoda označována za tzv. „léčbu prací“. V rámci ergoterapie pacient procvičuje hrubou a jemnou motoriku, senzomotoriku, řeč.

Vodoléčba

Představuje léčebnou metodu, během které na organizmus působí teplá i kinetická energie. Během procedury se používá voda různých teplot, vztlak a mechanické působení, což blahodárně působí a ovlivňuje choroby pohybového aparátu. Též pozitivně působí i na psychický stav pacienta, neboť dochází k uvolnění stresu a nervového vyčerpání. Vodoléčba se především používá k léčbě poúrazových a pooperačních stavů, pro odlehčení namáhaných svalů i kloubů a přispívá k prokrvení těla.


vodolevba 3.jpg

 

Fyzikální terapie

 • Ultrazvuk:

Léčba ultrazvukem patří mezi nejvyhledávanější metody ve fyzikální terapii. Ultrazvuk představuje mechanické vlnění, jenž ovlivňuje vrstvy tkání do různé hloubky. Přispívá k regeneraci tkání a podporuje hojení, zvyšuje okysličení tkání.

 • Elektroléčba:

Pro léčbu pacienta jsou využívány různé druhy proudů dle potíží pacienta. Elektroléčbou můžeme léčit zánětlivé stavy, pomoci od bolesti a otoků, uvolňovat svalstvo či zlepšovat prokrvení tkání. Výhodou této léčby je, že se cílí přímo na postiženou tkáň či orgán.

 • Magnetoterapie:

Při léčbě využívá biologické účinky magnetické složky elektromagnetického pole. Velmi vhodná je při léčbě kloubů, neboť terapie působí velkoplošně na postižené místo. Léčba zmenšuje či úplně odstraňuje bolest, má protizánětlivý efekt, zlepšuje prokrvení a přispívá k lepšímu a rychlejšímu hojení.

 • Parafín:

Představuje tzv. termoterapii což znamená „léčba teplem“. V našem zařízení se parafínové zábaly aplikují především na ruce.

 • Lavatherm:

Představuje tzv. termoterapii, léčbu teplem Lavatherm je nahříván ve vodní lázni a následně je přiložen pacientovi na postižené místo. Lavatherm díky hlubokému prohřátí tkání a svalů pozitivně působí na uvolnění svalových struktur, zvyšuje prokrvení pokožky a měkkých tkání, urychluje metabolické změny v tkáních a napomáhá k odplavování kyselých látek z těla. Lavatherm je také nedílnou součástí všech masáží.

 

Reflexní masážmasaz krcni patere.jpg

Reflexní masáž je tisíce let stará léčebná metoda, která je založena na tzv. reflexních bodech. V průběhu masáže je působeno na reflexní body, jež působí na nervová zakončení. V rámci masáže dochází k odstranění všech reflexně vzniklých změn ve tkáních, a díky tomu dochází ke snížení potíží pacientů. Metoda se používá u degenerativních, funkčních a chronických revmatických onemocnění páteře, kloubů, poúrazových stavů a zlepšuje prokrvení těla.

 

Postizometrická relaxace (PIR)

Jedna z nejrozšířenějších léčebných metod, jež se aplikuje u dysfunkcí svalového systému. Pomocí jemné techniky lze ovlivnit svalová vlákna a tím snížit napětí a bolest ve svalech. Základem metody je uvedení svalu do předpětí, kde na základě instrukcí fyzioterapeuta klient provede izometrickou kontrakci svalu, čímž dochází k aktivaci svalových vláken a na základě relaxace a prodýchání dochází k odstranění svalových spazmů či ke zvětšení rozsahu pohybu v kloubech. V rámci léčebné metody se klade důraz na správné dýchání, neboť samotné dýchání ovlivňuje funkci svalů. Klient může tuto metodu cvičit i sám doma, ale výhradně po instruktáži fyzioterapeuta.

 

Rehabilitace novorozenců a kojenců (dětská rehabilitace) – pouze pracoviště Bohušovice nad Ohří:

Dětská fyzioterapie

Novorozenci, kojenci, batolata do 3 let
Diagnostika asymetrií motorického vývoje          - zhodnocení celkového motorického vývoje, jeho případných odchylek a asymetrií
                                                                                    - posouzení břišní diastázy a případné pupeční kýly 
                                                                                    - vyhodnocení deformit hlavičky (orientační změření v programu SCODIAC)
 
Prevence a terapie asymetrií motorického vývoje - manipulace, handling, polohování, instruktáž rodičů, terapie
 
Využívané metody  - ACT (akrální koaktivační terapie) pro kojence a batolata do 3 let
                                   - Vojtova reflexní lokomoce pro děti
                                   - kineziotejpování 
 
Poradenství při řešení ortotické otázky v případě deformity hlavičky
 
Neurorehabilitace pro děti s poškozením CNS
Léčebná rehabilitace na neurofyziologickém podkladě pro děti s poškozením CNS a děti s genetickou poruchou či vrozenou vývojovou vadou ovlivňující motoriku
 
Využívané metody - Vojtova reflexní lokomoce pro děti
                                   - Akrální koaktivační terapie (ACT)
                                   - Metoda R. Brunkow 
                                   - techniky měkkých tkání
                                   - termoterapie
                                   - kineziotejpování
 
Poradenství při řešení ortotické otázky
 
Děti od 3 let
Diagnostika a terapie asymetrií držení těla, motorických asymetrií, kondice nožní klenby a poúrazových stavů
 
Využívané metody - Akrální koaktivační terapie (ACT)
                                  - Metoda R. Brunkow
                                  - SM systém
                                  - Senzomotorika
                                  - cvičení na velkém míči
                                  - dechová rehabilitace
                                  - techniky měkkých tkání
                                  - mobilizační techniky
                                  - kineziotejpování
 
Poradenství při řešení ortotické otázky v případě skoliózy nebo plochonoží

detska rehabilitace 2.jpg

 • Vojtova metoda:

Metoda vyvinutá českým profesorem MUDr. Václavem Vojtou, CSc., je založena na tzv. reflexní lokomoci tzv., je možné vracet do funkce svaly, které člověk při svém pohybu nedokáže vědomě používat. Díky reflexní lokomoci se aktivují oslabené a nepoužívané svaly. U dětí je důležité, aby si uvědomily a naučily se vykonávat všechny pohyby správně. Vojtova metoda u dětí slouží právě k tomu, aby se všechny informace byly správně přenesly do mozku, kde se uloží. V rámci Vojtovy metody nastavujeme tělo do správně polohy, stimulujeme určité body a zóny a ovlivňujeme vnímání receptorů.

 • Brunkow:

Metoda založená na vývojové kineziologii sleduje správné postavení horních a dolních končetin, díky němuž dochází k cílené aktivaci svalových řetězců. Metoda je vhodná u pacientů, kteří trpí funkčními poruchami pohybového aparátu, a dále u poúrazových stavů, u postižení centrálního, nervového systému, skolióz, dysfunkcích v oblasti pánevního dna a také jako prevence vadného držení těla. Cvičení začíná u nejlehčích pozic a postupně zvyšuje nároky na pacienta. Je důležitá spolupráce a pozornost pacienta, který si musí osvojit senzomotorické nároky. Nejedná se o metodu, která odstraňuje bolest, nýbrž o metodu, která posiluje ochablé svalstvo a zlepšuje funkci stabilizačních svalových skupin. Cviky vycházejí z motorického vývoje dítěte, a proto je tato terapie velmi vhodná pro děti, které učí správnému držení těla. Tato metoda děti učí motorice, uvědomění si pohybu, pozornosti a koncentraci.