Úvodní strana » O nás » Náš tým

Náš tým

MUDr. Hassan Mezian:

mezian.jpg

MUDr. Hassan Mezian absolvoval v roce 1975 Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy a 1. atestaci složil v roce 1981. V roce 1986 úspěšně složil 2. nástavbovou atestaci z léčebné rehabilitace. V roce 2010 získal euroatestaci z fyzikální a rehabilitační medicíny.  Během své praxe zastával pozici vedoucího lékaře a okresního odborníka pro léčebnou rehabilitaci v okrese Litoměřice a mezi lety 1991 až 1999 působil jako primář lůžkového rehabilitačního oddělení Městské nemocnice Litoměřice. Od 1999 až dosud pracuje jako vedoucí lékař našeho nestátního rehabilitačního zařízení. Působí v řadě profesních sdružení a komor. Je členem vedení České lékařské komory okresu Litoměřice, Sdružení ambulantních specialistů a Sdružení zdravotně postižených. Své zkušenosti a praxi získával i na zahraničních stážích a to ve Finsku, Alžírsku, Libyi a Sýrii. Zdravotnictví se velmi aktivně věnoval i jako politik, kdy působil jako člen dozorčí rady Městské nemocnice Litoměřice, člen Zastupitelstva města Litoměřice, radní města Litoměřice, zastupitel Ústeckého kraje, člen sociální a zdravotnické komise Ústeckého kraje a do roku 2018 i jako senátor Parlamentu ČR.Ve svém volném čase se věnuje především rodině, četbě, hudbě, společenským tancům a práci na zahradě.

 

MUDr. Kamal Mezian, Ph.D.:

MUDr. Kamal MeziaDr. K. Meziann, Ph.D., absolvoval v roce 2009 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 2014 složil atestaci z rehabilitačního lékařství. V roce 2018 úspěšně dokončil doktorské studium v oboru Biomedicína, Lékařská biofyzika na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a stal se na fakultě odborným asistentem. V současné době působí i na Klinice rehabilitačního lékařství ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, kde se věnuje vzdělávání mladých lékařů. Je členem výboru Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP, Spolku mladých rehabilitačních lékařů, Ultrasound in PRM – ESPRM Special Interest Scientific Committee a Společnosti myoskeletální medicíny ČLS JEP. Ve své práci se zaměřuje především na sonografická vyšetření pacientů, je autorem řady odborných publikací a pravidelně se účastní mnoha kurzů a kongresů v České republice i zahraničí.

Ve svém volném čase se věnuje fitness, bojovým sportům a cestování.

 

 

MUDr. Jan Vacek, Ph.D.:

MUDr. Vacek

MUDr. Jan Vacek, Ph.D. v roce 1989 složil 1. atestaci z oboru neurologie a v roce 1992 složil nástavbovou atestaci z oboru Fyziatrie, Balneologie a Léčebná Rehabilitace. Od roku 1989 se aktivně věnuje práci na rehabilitačního lékaře ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde byl mezi lety 2000 - 2007 přednostou Kliniky Rehabilitačního lékařství. Během své praxe působí i na univerzitě a vyučuje mladé lékaře. Od roku 2000 působí na 3. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy jako odborný asistent. Je držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání a má licenci pro výkon vedoucího lékaře. Působí v řadě komisí výborů mimo jiné je předsedou Společnosti Rehabilitační a Fyzikální medicíny ČLS JEP, členem výboru Společnosti pro Myoskeletální medicínu ČLS JEP. Je předsedou Akreditační komise MZ pro obor Rehabilitační a fyzikální medicíny a vedoucí redaktor časopisu Rehabilitační a Fyzikální lékařství. Působí i v zahraničních společnostech, je členem vědecké rady FIMM (International Federation of Manual/Musculoskeletal Medicine) a Národní zástupce ČR v UEMS - PRM Section. Pravidelně přednáší na domácích i zahraničních konferencích.

 

 

MUDr. Libuše Marboeová:

tn_20190214_121705.png

MUDr. Libuše Marboeová absolvovala v roce 1993 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1996 složila atestaci z neurologie 1. st. a v roce 2000 atestovala z fyziatrie, balneologie a léčebné rehabilitace. Byla primářkou lůžkového oddělení rehabilitace v Městské nemocnici Litoměřice. Během své praxe absolvovala řadu kurzů a především Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch hybné soustavy, Škola zad, Bobath koncept u dospělých pacientů, Svaly a bolest, Kurz v diagnostice a léčení bolestí v oblasti kříže a pánve, Základní kurz akupunktury a je držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání lékařů.

 

 

 

 

 

 

MUDr. Adriana Mahdalová

Mahdalová.jpgMUDr. Adriana Mahdalová absolvovala v roce 2021 Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Průběžně se účastní kurzů v rámci specializačního vzdělávání v programu Rehabilitační a fyzikální medicíny.

Nad rámec povinných kurzů absolvovala také Praktické kurzy sonografie pohybového aparátu, jejichž poznatky využívá v klinické praxi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Martin Müller

Dr. Müller.jpgMUDr. Martin Müller v roce 2023 absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a navázal studiem Ph.D. v programu Kineziologie a rehabilitace. V rámci specializačního vzdělávání se účastní kurzů v oboru Rehabilitační a fyzikální medicíny. Nad rámec povinností se věnuje studiu fyzioterapie  pro komplexní pochopení funkčních souvislostí pacientova pohybového systému. Ve volném čase se věnuje fitness a hře na kytaru.