Úvodní strana » Služby » Fyzioterapie » Ergoterapie

Ergoterapie

Představuje léčebný obor, který se prostřednictvím smysluplného zaměstnávání snaží o zachování a využití schopností jedince, které potřebuje pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností u pacientů všech věkových kategorií a s různým typem postižení. Podporuje socializaci jedince do běžného života, kdy je jedinec schopný se sám o sebe postarat. Někdy je tato metoda označována za tzv. „léčbu prací“. V rámci ergoterapie pacient procvičuje hrubou a jemnou motoriku, senzomotoriku, řeč.