Úvodní strana » Služby » Fyzioterapie » LTV (kinezioterapie)

LTV (kinezioterapie):

V našem zařízení používáme různé koncepty LTV zaměřené na zlepšení zdravotního stavu.

  • ACT – acrální koaktivační terapie:

Metoda je založena na současných vědeckých poznatcích motorického učení. Vychází z pohybových vzorů vývoje dítěte a její součástí jsou testy, při kterých zjišťujeme, jak má pacient vyvinuté pohybové vzory a zafixované stereotypy pohybu. Během cvičení se aktivují pohybové vzory při vzpěru o akrální části končetin. Pravidelným cvičením předepsaných cviků lze docílit napřímení a stabilizace páteře a končetin. Cvičení blahodárně působí na zlepšení kondice, pozornosti a koncentrace a působí na změny svalového napětí. Metoda je vhodná pro všechny věkové kategorie. Po instruktáži fyzioterapeutem je nutné, aby klient prováděl cvičení pravidelně doma. Jen tak lze docílit úspěšnosti v terapii.

  • SM systém – spirální stabilizace:

Stabilizační a mobilizační systém představuje formu cvičení pro pacienty s chronickou bolestí páteře, akutním výhřezem ploténky a u skolióz. Cvičení s elastickým lanem je vhodné pro klienty všech věkových skupin, těhotné ženy i sportovce a představuje vhodný systém pro léčbu či prevenci. Jako prevence se toto cvičení hojně využívá u velkých kloubů, kde zlepšuje kondici, výkon a snižuje rizika přetížení a degenerace. Cvičení se zaměřuje na aktivaci spirálních, svalových řetězců, jež umožňují protahovat páteř směrem vzhůru a zajistit tak ploténkám mezi obratli dostatečný prostor. Po zaškolení fyzioterapeutem provádějí klienti cviky dlouhodobě doma a cvičení se tak stává součástí jejich životního stylu.

  • Vojtova metoda pro dospělé:

Metoda vyvinutá českým profesorem MUDr. Václavem Vojtou, CSc., je založena na tzv. reflexní lokomoci tzv., je možné vracet do funkce svaly, které člověk při svém pohybu nedokáže vědomě používat. Díky reflexní lokomoci se aktivují oslabené a nepoužívané svaly. Cílem u dospělých jedinců je zmírnění obtíží a udržení stávajících pohybových funkcí. Je velmi důležité, aby pacient po zaškolení fyzioterapeutem doma pravidelně cvičil, čímž zvyšuje úspěšnost léčby.

  • Terapie dle Ludmily Mojžíšové:

Fyzioterapeutická metoda založena českou terapeutkou Ludmilou Mojžíšovou se zaměřuje na rehabilitaci a cvičení pro léčení neplodnosti. Někdy je tato metoda také nazývána jako cesta k vytouženému miminku. Zaměřuje se na odstranění svalového napětí, vyrovnání svalové nerovnováhy a to především hlubokého stabilizačního systému. Svaly se mohou dostat do nepřirozeného napětí díky stresu, nedostatku pohybu či úrazu a následně tyto svaly v tzv. spasmu mohou způsobovat řadu nepříjemných potíží. V rámci cvičení dochází k uvolňování a posílení svalů a cílem je dosáhnout maximální svalové rovnováhy a úlevy od bolesti. Metoda také pomáhá při odstranění migrény, upravuje menstruační cyklus a pomáhá od bolesti, napomáhá zlepšit sexuální život, bolesti kostrče, poruchy spánku i inkontinence u žen.

  • Bazální posturální programy – metoda dle J. Čápové:

Tzv. BPP je založen na principech vývojové kineziologie. Terapie se provádí v předem stanovených a definovaných pozicích vycházejících z postupného vzpřimování těla během lidského vývoje. Pokud dochází k přetěžování těla, jednostranné zátěži, či úrazu, dochází v těle ke změnám pohybových stereotypů. Tato terapie aktivuje v našem těle předem stanovené pohybové programy, které jsou pro nás přirozené a vycházejí z lidského vývoje. Celá léčba má vést k napřímení páteře, aktivaci hlubokého stabilizačního systému a podpoře dechové mechaniky. Tento koncept je využíván u všech věkových kategorií pro léčbu řady diagnóz.

  • McKenzie® koncept:

Metoda mechanické diagnostiky a terapie (MDT) představuje léčebnou metodu při (kosterně-svalových) obtížích založenou na mechanickém a psychosociálním podkladě. Metoda se využívá na léčbu akutních, subakutních a chronických potíží páteře a kloubů končetin. V rámci tohoto konceptu se klade velký důraz na individualitu pacienta, a tedy cvičení je pacientovi tzv. „ušito na míru“, a tím se lépe eliminuje bolest a snižují obtíže. V rámci tohoto konceptu je velmi důležitá spolupráce pacienta, který je během sezení s fyzioterapeutem edukován o jednotlivých cvicích.

  • Brunkow koncept:

Metoda založena na vývojové kineziologii sleduje správné postavení horních a dolních končetin, díky němuž dochází k cílené aktivaci svalových řetězců. Metoda je vhodná u pacientů, kteří trpí funkčními poruchami pohybového aparátu, a dále u poúrazových stavů, u postižení centrálního nervového systému, skolióz, dysfunkcí v oblasti pánevního dna, a také jako prevence vadného držení těla. Cvičíme z méně obtížných pozic a postupně zvyšujeme nároky na pacienta. Je důležitá spolupráce a pozornost pacienta, který si musí osvojit senzomotorické nároky. Jedná se ometodu, která posiluje ochablé svalstvo a zlepšuje funkci stabilizačních svalových skupin. Cviky vycházejí z motorického vývoje dítěte.

  • Senzomotorika:

Metoda, která  je založena na propojení motoriky a vnímání prostřednictvím našich smyslů. Zaměřuje se na senzomotorickou stimulaci hlubokého svalového systému v těle pomocí stimulace bodů na chodidlech nohy. Stabilizační systém páteře má nepostradatelnou roli pro každého jedince, neboť jeho špatná funkce způsobuje obtíže a bolesti zad. Principem je  udržení těla ve správném postavení bez našeho vědomí. Cvičení napomáhá odstranit špatné pohybové návyky, aktivací svalů pro správné držení těla. Pacient se cviky učí nejprve na tvrdé podložce a následně na balančních plochách. Cvičení je vhodné pro všechny věkové skupiny pacientů.

Zaměřujeme se i na další koncepty cvičení, jako je Klappovo lezení, posílení HSS (hlubokého stabilizačního systému) dle Veverkové, Čakrt, dechová gymnastika a mnoho dalších.