Úvodní strana » Služby » Fyzioterapie » Postizometrická relaxace (PIR)

Postizometrická relaxace (PIR)

Jedna z nejrozšířenějších léčebných metod, jež se aplikuje u dysfunkcí svalového systému. Pomocí jemné techniky lze ovlivnit svalová vlákna a tím snížit napětí a bolest ve svalech. Základem metody je uvedení svalu do předpětí, kde na základě instrukcí fyzioterapeuta klient provede izometrickou kontrakci svalu, čímž dochází k aktivaci svalových vláken a na základě relaxace a prodýchání dochází k odstranění svalových spazmů či ke zvětšení rozsahu pohybu v kloubech. V rámci léčebné metody se klade důraz na správné dýchání, neboť samotné dýchání ovlivňuje funkci svalů. Klient může tuto metodu cvičit i sám doma, ale výhradně po instruktáži fyzioterapeuta.