Úvodní strana » Služby » Fyzioterapie » Rehabilitace novorozenců a kojenců (dětská RHB) – pouze pracoviště Bohušovice nad Ohří:

Rehabilitace novorozenců a kojenců (dětská RHB) – pouze pracoviště Bohušovice nad Ohří:

  • Vojtova metoda:

Metoda vyvinutá českým profesorem MUDr. Václavem Vojtou, CSc., je založena na tzv. reflexní lokomoci, je možné vracet do funkce svaly, které člověk při svém pohybu nedokáže vědomě používat. Díky reflexní lokomoci se aktivují oslabené a nepoužívané svaly. U dětí je důležité, aby si uvědomily a naučily se vykonávat všechny pohyby správně. Vojtova metoda u dětí slouží právě k tomu, aby všechny informace byly správně přeneseny do mozku, kde se uloží. V rámci Vojtovy metody nastavujeme tělo do správně polohy, stimulujeme určité body a zóny a ovlivňujeme vnímání receptorů.

  • Brunkow:

Metoda založená na vývojové kineziologii sleduje správné postavení horních a dolních končetin, díky němuž dochází k cílené aktivaci svalových řetězců. Metoda je vhodná u pacientů, kteří trpí funkčními poruchami pohybového aparátu, a dále u poúrazových stavů, u postižení centrálního nervového systému, skolióz, dysfunkcích v oblasti pánevního dna a také jako prevence vadného držení těla. Cvičení začíná u nejlehčích pozic a postupně zvyšuje nároky na pacienta. Je důležitá spolupráce a pozornost pacienta, který si musí osvojit senzomotorické návyky. Nejedná se o metodu, která odstraňuje bolest, nýbrž o metodu, která posiluje ochablé svalstvo a zlepšuje funkci stabilizačních svalových skupin. Cviky vycházejí z motorického vývoje dítěte, a proto je tato terapie velmi vhodná pro děti, které učí správnému držení těla. Tato metoda děti učí motorice, uvědomění si pohybu, pozornosti a koncentraci.