Úvodní strana » Služby » Fyzioterapie » Rehabilitace novorozenců a kojenců (dětská RHB) – pouze pracoviště Bohušovice nad Ohří:

Rehabilitace novorozenců a kojenců (dětská RHB) – pouze pracoviště Bohušovice nad Ohří:

Dětská fyzioterapie

Novorozenci, kojenci, batolata do 3 let
Diagnostika asymetrií motorického vývoje          - zhodnocení celkového motorického vývoje, jeho případných odchylek a asymetrií
                                                                                    - posouzení břišní diastázy a případné pupeční kýly 
               - vyhodnocení deformit hlavičky (orientační změření v programu SCODIAC)
 
Prevence a terapie asymetrií motorického vývoje - manipulace, handling, polohování, instruktáž rodičů, terapie
 
Využívané metody  - ACT (akrální koaktivační terapie) pro kojence a batolata do 3 let
                                   - Vojtova reflexní lokomoce pro děti
                                   - kineziotejpování 
 
Poradenství při řešení ortotické otázky v případě deformity hlavičky
 
Neurorehabilitace pro děti s poškozením CNS
Léčebná rehabilitace na neurofyziologickém podkladě pro děti s poškozením CNS a děti s genetickou poruchou či vrozenou vývojovou vadou ovlivňující motoriku
 
Využívané metody - Vojtova reflexní lokomoce pro děti
                                   - Akrální koaktivační terapie (ACT)
                                   - Metoda R. Brunkow 
                                   - techniky měkkých tkání
                                   - termoterapie
                                   - kineziotejpování
 
Poradenství při řešení ortotické otázky
 
Děti od 3 let
Diagnostika a terapie asymetrií držení těla, motorických asymetrií, kondice nožní klenby a poúrazových stavů
 
Využívané metody - Akrální koaktivační terapie (ACT)
                               - Metoda R. Brunkow
                               - SM systém
                               - Senzomotorika
                               - cvičení na velkém míči
                               - dechová rehabilitace
                               - techniky měkkých tkání
                               - mobilizační techniky
                               - kineziotejpování
 
Poradenství při řešení ortotické otázky v případě skoliózy nebo plochonoží
  • Vojtova metoda:

Metoda vyvinutá českým profesorem MUDr. Václavem Vojtou, CSc., je založena na tzv. reflexní lokomoci, je možné vracet do funkce svaly, které člověk při svém pohybu nedokáže vědomě používat. Díky reflexní lokomoci se aktivují oslabené a nepoužívané svaly. U dětí je důležité, aby si uvědomily a naučily se vykonávat všechny pohyby správně. Vojtova metoda u dětí slouží právě k tomu, aby všechny informace byly správně přeneseny do mozku, kde se uloží. V rámci Vojtovy metody nastavujeme tělo do správně polohy, stimulujeme určité body a zóny a ovlivňujeme vnímání receptorů.

  • Brunkow:

Metoda založená na vývojové kineziologii sleduje správné postavení horních a dolních končetin, díky němuž dochází k cílené aktivaci svalových řetězců. Metoda je vhodná u pacientů, kteří trpí funkčními poruchami pohybového aparátu, a dále u poúrazových stavů, u postižení centrálního nervového systému, skolióz, dysfunkcích v oblasti pánevního dna a také jako prevence vadného držení těla. Cvičení začíná u nejlehčích pozic a postupně zvyšuje nároky na pacienta. Je důležitá spolupráce a pozornost pacienta, který si musí osvojit senzomotorické návyky. Nejedná se o metodu, která odstraňuje bolest, nýbrž o metodu, která posiluje ochablé svalstvo a zlepšuje funkci stabilizačních svalových skupin. Cviky vycházejí z motorického vývoje dítěte, a proto je tato terapie velmi vhodná pro děti, které učí správnému držení těla. Tato metoda děti učí motorice, uvědomění si pohybu, pozornosti a koncentraci.